Mi Abonyunk - Vészhelyzet
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 7162, belépett felhasználók: 0.

veroniq - 2011.11.25. 12:41

Avagy szemenszedett megdöbbentő valóság- Már csak két pár kékvércse fészkel a Kaszáló erdőben. - Nem a romák, hanem maguk az erdészek vágják ki a fákat a madarak alól! - Az abonyi kékvércse botrányt sajnos országos szinten is negatív példaként emlegetik, hiszen a terület már nem védett, mert a helyi önkormányzat négy éve nem reagált a minisztériumi megkeresésekre. Csupán egy helyi rendeletet kellett volna alkotniuk, melyben „ bevédik „ Európa legnagyobb kékvércse telepét. Az abonyi testületi ülésen, miután lapunkban megjelent az ezzel kapcsolatos írás, Dr. Egedy Zsolt javaslatára napirendre vették a témát. Ott volt minden érintett, így maga a tulajdonos is. A botrányt Bödecs Barna JOBBIK-os parlamenti képviselő robbantotta ki, amikor rákérdezett a szakminiszternél arra, hogy mi van az abonyi kékvércse teleppel. Ekkor derült ki, hogy a baj jóval nagyobb, mint gondolták, hiszen már nem is védett, tehát mehet a fakitermelés. 

Az ijesztő valóság az egyik szakember, Urbán Sándor szájából hangzott el, aki elmondta, hogy már csak kettő kékvércse pár fészkel az abonyi Kaszáló erdőben. Szinte mindenki elmondta, hogy a 24. órában vagyunk. Kiderült, hogy az elmúlt évben összesen 98 darab nagyméretű fát vágtak ki a területen, ráadásul a lehető legrosszabbkor, májusban. Ezt Urbán Sándor mondta el és a következőt emelte ki: „ Van egy réteg, akik a leginkább veszélyeztetik a kékvércséket, ez a cigány kisebbség! Úgy jelennek meg, hogy pusztítanak! Iparszerűen termelték ki a fákat. Ezt a réteget kéne megszólítani! „

Parti Mihály alpolgármester véleménye azonban az volt, hogy ezért nem a cigány kisebbséget kell okolni, mert nem ők voltak. „ Gyűjtögető életmódot folytatnak, ez náluk tradíció, de nem biztos, hogy rabló életmódot! Iparszerű fakereskedelem nyomai vannak ott, akár vállalkozások is csinálhatták. „

Ezek után jött a fekete leves, mert felszólalt Zábrácki László, a Parlament JOBBIK-os környezetvédelmi szakpolitikusa, és elmondta, hogy egyáltalán nem a cigányok lopják innen a fát, hanem maga a tulajdonos írásos engedélyével történik az iparszerű fakitermelés a Kaszáló erdőben. Ezt meg is tehetik, hiszen nem élvez helyi védettséget a terület, mert a minisztériumi levelek rendre eltűntek az abonyi polgármesteri hivatalban. Fura módon tehát pont a JOBBIK védte meg a cigányokat. Minderre a JOBBIK-nak fényképes bizonyítékai is vannak, hiszen „ tetten érték” az erdészeket. Bödecs Barna országgyűlési képviselő ugyanis vonattal eljött Abonyba, majd kerékpárra ült, hogy személyesen tájékozódjon a helyszínen. Legnagyobb döbbenetére éppen akkor pakoltak tele egy KAMAZ-t hatalmas, frissen kitermelt fákkal a szolnoki erdészek…..


Ami a hivatali leveleket illeti, a testületi ülésen Dr. Vörös Mária aljegyző tagadta, hogy a nyáron érkezett és későn, határidő lejárta után megválaszolt levélen kívül érkezett volna egyéb is a hivatalba. Zábrácki László viszont elmondta nekem, hogy kikérik a szakminisztériumból pontosan, hogy mikor küldték ki a leveleket és azokat ki mikor vette át. Ennek ott nyoma van, és akkor kiderül, hogy ki tartotta vissza az információkat. Zábrácki László büntető feljelentést tett az abonyi rendőrőrsön, november 24-én. Ezen eljárás keretében is vizsgálja majd a rendőrség azt, hogy hova lettek a levelek, de a legfontosabb momentum az, hogy hogyan lehetett Vincze Tibor tulajdonos írásos engedélyével kivágni a több évtizedes fákat a vércsék alól. „ Erre nem adhatott volna engedélyt! Nem a cigány kisebbség lopja a fákat! Fazekas szakminiszter úr is leírja, hogy 2007. december vége óta nem védett a terület. Feljelentést tettem, mert ez a nemzeti érték, nemzeti vagyon ellen elkövetett hűtlen kezelés vétsége. Kérem, hogy tegyenek meg mindent! „

Balogh Edit polgármester: „ Nyáron találkoztam először a problémával! „ – Itt szólta el magát a polgármester, hiszen ebből egyértelműen kiderül, hogy ő is látta a nyári levelet, de azóta sem foglalkoztak vele, az nem került be a testület elé. „ Abban a jó hiszemben voltam, hogy országos védettséget élvez! Nem hiszem, hogy vétett az önkormányzat. A hivatalban nincs ilyen levél. Nem tudtuk, hideg zuhanyként ért, hogy nem védett. Nem érzem hibásnak magam ebben. Eléggé visszataszító, hogy az állam lenyomja a feladatot egy helyi önkormányzatra és azt akarják, hogy élőlánccal vegyük körbe az erdőt. Forrást nem adnak a védelemhez. Az egész eljárás ízléstelen és gusztustalan. Nincs rá normatíva és kiegészítő támogatás. „

Zábrácki László lapunknak elmondta, hogy ő viszont úgy véli, hogy a helyi önkormányzatnak kötelessége védelmébe vennie a területet, és nem azon kéne töprengenie a városvezetésnek, hogy ezt miből védik majd. A JOBBIK-os szakpolitikus szerint összefogással lehet tenni az erdőért és ők is segítenek, de ezt nem szabad politikai síkon kezelni, minden tettre kész emberre szükség van.

A napirend előterjesztője, Dr. Egedy Zsolt szintén szívügyének tekinti az abonyi kékvércsék helyzetét, de ő sem értette, hogy a polgármesteri hivatalba érkezett minisztériumi levelek hova tűntek és miért nem válaszolt senki sem október 31-ig a július 7-én küldött levélre. Dr. Egedy Zsolt elmondta, hogy a helyi védelem alá helyezés egy bonyolult jogi procedúra lesz, melyben az összes érintett szakembernek részt kell vennie. Becslések szerint márciusra lehet helyi védettség alá helyezni a Kaszáló erdőt. Az erdőnek egyébként egy tulajdonosa van, viszont az azt körbe vevő rétnek mintegy 170. Velük is egyeztetni kell majd. Dr Egedy is szorgalmazta az újkori védelem alá helyezést. A napirend végén a FIDESZ-es politikus viszont arra kérte a JOBBIK-os Zábrácki Lászlót, hogy „ Bödecs Barna országgyűlési képviselő ne írjon zöldségeket még egy nemes cél érdekében sem, hiszen az önkormányzat ezt a területet nem privatizálta el, mert soha nem volt az övé. „ Dr. Egedy Zsolt arra kérte a JOBBIK-ot, hogy kövessék meg az abonyi önkormányzatot, azaz kérjenek tőle bocsánatot.

Egy biztos, kezd körvonalazódni egy nagymértékű összefogás, mely politikai hovatartozástól függetlenül emberek tömegeit mozgathatja meg. Reméljük, a végkifejlet is kedvező lesz és az erdészek egyszer és mindenkorra befejezik a területen a fakitermelést….

LŐVE

A KAMAZ képeit Bödecs Barna bocsátotta lapunk rendlkezésére.

Bödecs Barna országgyűlési képviselő az alábbi rendőrségen tett feljelentést küldte el szerkesztőségünk címére, melyet most változtatás nélkül teszek közzé:

Bödecs Barna
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ


Címzett:
Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrörs
2740 Abony, Ceglédi út 1.

Tárgy: bejelentés

 


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Abony közigazgatási területéhez tartozó, a Budapest-Szolnok vasútvonal átellenes oldalán található Kaszáló erdő, mint a szigorúan védett kékvércse madárfaj igazolt fénykelési és költési helye Natura 2000-es területnek minősül, és helyi védettség alatt is áll. A területnek ugyan magán tulajdonosa esetleg tulajdonosai vannak, de a területen a védettség okán a fakitermelés és a fa értékesítése engedély nélkül tilos. (csatolt cikk a sulinet.hu-ról)

A fakitermelési tilalom ellenére több éves jelenség, hogy a terület középső részén álló, legmagasabb, és legvastagabb akácfákat, melyeken egyébként a kékvércsék fészkei is találhatók, ismeretlenek kivágják. Érdekes jelenség, hogy számos esetben, mint az idei év kora tavaszán is történt, ismeretlenek kivágtak ilyen fákat (számos levert fészek fekszik az avaron), de azokat nem darabolták föl, és nem szállították el.

Zábráczki László, képviselői alkalmazottam mintegy két héttel ezelőtt a területen járt, és friss fakivágások nyomait találta, mely ezúttal elsősorban növendék fákat, szám szerint mintegy 15-20 darabot érintett. Emiatt Önöknél természetkárosítás gyanúja miatt ekkor bejelentést is tett.

A tegnapi napon 11:30 órakor személyes bejárásra érkeztem a területre. A terület nyugati oldalán, a réten egy figyelőpontot találtam, mely két hete, amikor Zábráczki László a területen járt, még nem volt ott. (fotó mellékelve)

Továbbhaladva, a terület déli részén arra lettem figyelmes, hogy előttem, az erdőből a déli oldalon, keleti irányban kivezető földúton egy fával megrakott Kamaz tehergépkocsi halad (forgalmi rendszáma FUH 296). A tehergépkocsit utolértem, megállítottam. Benne a gépkocsivezető, és két rakodó munkás, mindannyian középkorú férfiak ültek. Kérdőre vontam őket, kinek az engedélye alapján vágtak, daraboltak, és rakodtak fát, és szállítanak ki a területről. Egy XY aláírással ellátott, kézzel írott papírt mutattak, melynek pontos tartalmáról nem volt időm meggyőződni, de tény, hogy a Kaszáló erdőre, és a fa kiszállításra vonatkozó engedély szerepelt a szövegben. Azt állították, hogy nevezett személy a terület tulajdonosa avagy tulajdonosai közé tartozik. (Csatolom a gépkocsi rendszámot, és annak tulajdonosát is tartalmazó képeket)

Ezt követően tájékoztattam a gépkocsiban ülőket arról, hogy a területen a fakivágás annak természetvédelmi védettsége okán tilos. Azt állították, hogy ők csak földön fekvő fákat daraboltak és rakodtak. Megtapogattam a földről elérhető darabok vágási felületeit, és megállapítottam, hogy a vékonyabb ágak és törzsek között frissen vágott, nedves felületűek is voltak. (a rakományról kép mellékelve, amelyen zöld levelek, és friss vágási felületek láthatóak)

11:45 órakor, a gépkocsi távozását követően bementem az erdőbe, megkerestem a gépkocsi lehetséges útvonalát. Megtaláltam a friss fakivágásokat, melyek kivétel nélkül az útvonalon fekszenek, és nagy valószínűség szerint azért vágták ki őket a természetes újulatból, hogy a gépkocsi el tudja érni az erdő közepén fekvő, korábban kivágott magas fák törzseit. (képek mellékelve a frissen kivágott fiatal fákról) A gépkocsi áthaladását bizonyítja olyan kép is, ahol a jármű egy korábban már kivágott, de törzsmaradványról megújult akácfa kérgét lehúzta. (kép mellékelve)

Kérem a Tisztelt Rendőrséget, hogy bejelentésem alapján vizsgálja meg, hogy az általam észlelt és rögzített esetben

- történt-e falopás,

ha nem, úgy

- a gépkocsin tartózkodók vagy megbízójuk rendelkezett-e a fák kivágásához, darabolásához, kiszállításához szükséges, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott területhasználati, vagy egyedi engedéllyel, és annak tartalma az észlelt tevékenység folytatására feljogosította-e,

hogy

- a gépkocsin tartózkodók, vagy azok megbízója elkövethette-e a természetkárosítás bűncselekményét

Munkájukat előre is megköszönöm, és tájékoztatom Önöket, hogy jelen levelemet másolatban megküldöm a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak.


Budapest, 2011. október 14.

 

 

        Bödecs Barna
             országgyűlési képviselő
       JOBBIK Magyarországért Mozgalom
 


 

Citrom-díj:
Abony   
JOBBIK   
 57 Hozzászólás   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ajánlott cikkek:

Ez egy dzsungel! Elhanyagolt ingatlan Abonyban!

Keressük, hogy ki volt az, aki a saját szemetét más elé tette le

Idős olvasóink és a Posta.....

Valós probléma Abonyban: Küzdenek védőnőink a tetvek ellen

Elvágták a lakókat Abonytól! Ez tűrhetetlen! Csorbulnak az útépítés miatt alkotmányos jogaik?

Botrányos állapotok a társasházban, a Rossmann felett

Abonyban maradnak a szigorú szabályok

Sírgyalázó módon lopják a temetőben a virágokat!

Tovább vergődhetünk az útépítés miatt: Fél évet csúszik a 4-es Abony- Cegléd szakaszának megépítése

Mínuszok jönnek a jövő héten

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!
Ellike

veroniq -

2011.11.30. 00:15:04

Nem vagyok olyan hülye, amilyennek tűnök.... és Téged meg különösen szeretlek.... nyugi van {#emotions_dlg.loveheart}Megkeresem az érintetteket.... 

Tabuk nélkül

ellike51 -

2011.11.30. 00:06:20

szlogenhez ott a rengeteg kérdés, ami válaszra vár. Nem ismétlem; nem az én gondom, bajom hogy ezügyben felhívjalak telefonon.

 

Az hogy a másik fél is meghallgattassék tényleg megkívánja az illendőség és anélkül nincs hiteles tájékoztatás. További kétely esetén... de én csak kívülálló laikus vagyok, bocs.

Ne én mondjam már meg... ne én osszam már be ki és mire költi pénzét... kis pont vagyok.

 

Azért jó lenne ez a lap, ha ...

vizsgálat

veroniq -

2011.11.29. 23:29:09

Nem csak Abonyban van baj hanem Kocséron is.... Ha bajod van Ellike, akkor miért nem hívsz fel? Miért nem írsz nekem? Rosszall Nem értem.... Mindegyik fél véleményét szeretném meghallgatni ez ügyben!!!! Egyszerűen nincs elérhetőségem.... SEGÍTESZ????? Nyugi... Ez itt tényleg a tabuk nélkül! LŐVE

Befejezésül

ellike51 -

2011.11.29. 23:07:24

csak még annyit.

Tényleg! Vajon miért nem volt megkérdezve a tulajdonosok egyike sem? Mert nem érdeke senkinek, csak a Jobbik véleménye és feljelentése publikus? (önfényezés?)

Miért csak a képviselő elmondása és feljelentése lett közreadva?

Ezt ne tőlem kérdezzétek!

A DINPI szakembereit személyesen ismerem, - mondhatom a legelőnytelenebb fotók a cikk fotósának szégyenei - az egyik úr Tájegységvezető nálunk is és hiszek Neki! Most beszéltem vele is, de nem publikus... várjuk ki a végeredményt. Én is nagyon várom a vizsgálat eredményét, (mely - lehet, hogy csak belső baki a DINPI-n belül?)

 

No szóval ennyi. És még mindig csak két pár kékvércse költött az idén, de ha jövőre egy se költ, nem ennek a saját erdőből engedéllyel elvitt saját fának köszönhető, ha évről évre bizonyíthatóan fogyatkoztak a kékvércsék.

Persze az egész kavarás köszönhető a Jobbiknak?

 

Szebb jövőt!

 

És hiteles megújulást a MiAbonyunk honlapjának!!!

 

Isten Veled MiAbonyunk!

Ellike!

Svoboda -

2011.11.29. 20:35:20

A képeket elnézve jelen voltak a DINPI szakemberei is a testületi ülésen. Ők mit mondtak a témában? Említették, hogy az ő engedélyükkel történt a fakivágás? Ők határozták  meg mennyi és milyen fák vághatók ki? Sok kérdés nyitott még valóban, bár itt egy páran már igyekeztünk más aspektusból is megvilágítani a kérdést. Miért nem szólal meg a tulajdonos? Biztos sok kételyt eloszlathatna.....

Érdekes

ellike51 -

2011.11.29. 19:51:31

hogy egész más tálalásban hallottam kedves ismerősömtől, aki egyik tulajdonosa is az erdőnek.

 

Nem kívánok belefolyni, valóban megtörtént a feljelentés, de a felvezető cikk szerintem a feljelentéssel - nagyon részrehajló - egyoldalú megközelítésben adja le az infókat!

 

A helyszínen megjelent illető - önfényezése(?) - nyilvánvaló, még ha képviselő is, valóban a többit bízza a hatóságra még akkor is, ha több bizonyítékot(?) elfelejtett(?) írásba rögzíteni a feljelentésben.

 

Várjuk ki a végét! Talán tanulságos lehet! Talán VÉGRE EGYSZER(!) megtudjuk a végeredményt

 

Ebben az esetben is - mint annyiszor - csak egyoldalú információkban volt részünk.

Annyi mindent nem tudtunk meg. ami itt az oldalon csak egyoldalú megközelítésben lett közreadva:

- mi lett a sírgyalázással?

- az ovisok PET palack gyüjtés szállításának elmaradásával?

- az erdőtulajdonos fa szállításával a jelen esetben?

- a köszönést nem fogadó tanítónéni estével? vizsgálat ugyan - e lapnak köszönhetően - indult ellene(?)

- stb. - sorolhatnám, hány oldal lett hozzászólásaival letiltva. MIÉRT?

 

Szóval már annyiszor jeleztem, illik meghallgatni a meghallgatni a másik felet IS!

 

Nagyon szeretném, ha VÉGRE tényleg HITELES tájékoztatás jelenne meg itt a honlapon - részrehajlás nélkül!!!

Még akkor is, ha az bántó lehet egyes érdekközösségnek.

Nagyon szeretném ha a felvetett kérdések végeredményére is választ kapnánk. Ott ahol megjelent a sérelem - megjelenne a hiteles tárgyilagos tájékoztatás is a végeredményről!

 

És ami ebben a legszomorúbb(?)

Elvitte a tulajdonos a saját fáját a saját erdejéből a DINPI engedélyével - amiről eddig senki nem írt! - , ahol már csak 2 pár kékvércse költött az idén.

Ha nem vitte volna el, - mert az elszállításról és károsításról szólt az oldal - talán jövőre több költött volna az évente egyre kevesebb költés ellenére?

 

Szerintem érdemes lenne rajta elgondolkozni, nem -e csak Jobbikos önfényezés volt ez az egész oldal? 

 

Számomra ismét egy csalódás az egyoldalú tájékoztatás - a többi említett cikkel együtt!

 

Jó éjt Abony!

Tulajdonosok

Svoboda -

2011.11.28. 20:29:22

Kárpótlási föld volt a terület!!!!!! Elég sok a tulajdonos...nem értetlenkedsz, legalább is én nem vettem annak....

Csak azért

ellike51 -

2011.11.28. 20:26:27

mertem érdeklődni és értetlenkedni(?) mert ismerem a terület egyik tulajdonosát, (bár nem beszéltem vele évek óta, hamarosan megkeresem ez ügyben).

 

Nem hinném, hogy ne ismerné a szabályokat ... főképp amivel évtizedek óta foglalkozik... nem rá vall! 

Ellike

Steve968 -

2011.11.28. 20:16:32

A Nature 2000 estében is a természetvédelmi hatóság adhat engedélyeket ... Kicsit túl bonyolítod a dolgot - talán ...

 

Csaó-csaó: {#emotions_dlg.steve968}

Értem Svoboda

ellike51 -

2011.11.28. 20:11:42

de itt nincs Természetvédelmi Hatóság, mert nem természetvédelmi terület!

Úgy tudom helyi védettség volt és a jegyző adhatott kivágásra engedélyt - vagy adhatna, ha védett lenne...

Ellike!

Svoboda -

2011.11.28. 20:07:08

Ha az erdőd a Natura 2000-es területen van, vághatsz fát, de csak akkor és azokat, amelyeket a természetvédelmi hatóság engedélyez. Ugyanakkor amiért korlátozzák a gazdálkodásod, kérhetsz és kaphatsz területalapú támogatást, épp azért, mert nem tudod teljesen arra használni a területet, amire a terület hasznosítási jellege engedné...

Nehéz eset

ellike51 -

2011.11.28. 20:00:16

vagyok ezek után? No akkor szépen összefoglaltad, így már értem Svoboda.

 

Akkor van erdőm, de csak a kékvércséknek. Még akkor se vághatok ki fát, ha egy szál kékvércse se lesz már? - mert a Natura 2000 vonatkozik rá? - de nem Természetvédelmi terület!

 

Gondolom már akkor okafogyott a védelem.

Hú gyerekek...

Svoboda -

2011.11.28. 19:47:16

....tényleg zűrzavar van.... Na tegyük tisztába: a Kaszálóerdő területe Pest Megyei Tanács által 1990-ben helyi védettség alá volt helyezve. Aztán 2007-ben deregulálták ( hatályon kívül helyezték ) ezt a tanácsi rendeletet, egyben felhatalmazták az Önkormányzatot a védettség fenntartását biztosító rendelet meghozatalára. Na ez elmaradt, most  pótolják. Ugyanakkor 2004-ben Magyarország csatlakozott az EU-hoz, többek között csatlakozási feltétel volt a természetvédelmi elvárásoknak történő megfelelés is. Ezért jött létrre a Natura 2000 területek kijelölése, Abonyban a Kaszálóerdőn kívül a Székek is a Natura 2000 program részévé vált. A Natura 2000 területekre speciális - kormányrendeletben szabályozott - hasznosítási szabályok vannak. A Natura 2000-es jelleg a tulajdoni lapon feltüntetésre kerül, tehát a vásárló nem vesz zsákbamacskát, jól tudja mit is vásárol....és ha ügyes, elég jó pénzeket le tud szakítani a különböző területalapú támogatásokból...

Egyébként már rojtosra írtam a billenntyűzetem kék vércse ügyben, ideje a tettek mezejére, akarom mondani Kaszálóerdejébe lépni....

A feljelentés

ellike51 -

2011.11.28. 19:33:14

tartalmaz csak említést a Natura 2000-ről.

 

Ettől függetlenül nem lesz elmarasztalva az erdő tulajdonosa, aki nyilván nem fog várni arra, hogy kékvércsék népesítsék be erdejét...

Totális zűzavar

ketila -

2011.11.28. 19:31:03

Nem tudom jelenleg, hogy van de régebben talán még az átkosban nem lehetett a saját telken sem engedély nélkül semmilyen fát kivágni. Jó lenne ma is ilyen jogszabály.

Ellike

Steve968 -

2011.11.28. 19:27:24

A cikkben nincs említve, de rajtam kívűl más is említette a hozzászólásaiban ...

 

Csaó-csaó: {#emotions_dlg.steve968}

Natura 2000

ellike51 -

2011.11.28. 19:25:13

meg sem volt említve a cikkben!

Csak az, hogy 2007 óta nem élvez védettséget az erdő, ami ugye magántulajdon.

 

Ezt majdnem úgy mondod nekem, mintha tudnom kellett volna arról, ha megveszek egy tanyát két év múlva palotát kell helyére építenem. Megveszem az erdőt és nem vághatom ki az öreg fákat ott ahol már csak 2 pár kékvércse fészkel?

Nyilván azokat és a környező fákat nem bántanám, de ahol közelbe sincs fészek? a saját és nem védettséget élvező erdőmben nem vághatok ki egyetlen fát sem?

 

Irányelvek

Svoboda -

2011.11.28. 19:20:46

A Natura 2000 hálózathoz tartozás valóban nyújt védettséget. Nem úgy gazdálkodik a föld tulajdonosa, ahogy akar, hanem úgy, ahogy ahogy ahhoz a természetvédelmi hatóság hozzájárul. Tulajdonképpen a helyi védelem sem fog többet jelenteni, csak azt, hogy a különböző kérelmeket nem a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz kell küldeni, hanem először a jegyzőhöz, aki majd szakvéleményt kér a Nemzeti Parktól.....szóval az illegális fakivágás most is tilos, és az is lesz ezután is. Azt hiszem leragadtunk a fakivágásnál....holott ez csak egy aspektusa a védelemnek, a fészkelőhely védelme. De nem fog a vércse ott fészkelni, ahol nem talál elég táplálékot. Tehát a táplálkozóhely védelme legalább ennyire fontos. A Nemzeti Park nem is gondolkodik országos védettségen, mert nem vagyonkezelő az adott területen és nem is lehet az belátható időn belül. De a vércséket megvédjük egy széles összefogással, ebben mindenki biztos lehet!

Védettség

Steve968 -

2011.11.28. 19:01:13

Van némi fogalomzavar itt.

 

Nem ártana a Natura 2000 "irányelveivel" is tisztában lenni.

 

Csaó-csaó: {#emotions_dlg.steve968}

... lett volna

ellike51 -

2011.11.28. 18:55:03

ha... De az ismert okoknél fogva jelenleg ez nem áll fenn, így azt tehet a tulajdonában lévő birtokán lévő erdővel amit akar, amíg nincs védettség!

 

Mire védettség lenne már úgy lehet nem lesz mit védeni, mert nem lesz erdő sem(?)

dede

veroniq -

2011.11.28. 18:38:15

Csk az a baj, hogy védett.... felsőbb törvények szerint. Ez pont olyan, mintha pl. a Kossuth tulajdonosa hupililára festené az épületet... Mert ezt TILOS megtennie a vonatkozó törvények szerint. Ugyanis ez meg műemlék, az meg egy védett erdőcske.... lett volna. LŐVE

Szerintem

ellike51 -

2011.11.28. 18:28:05

nem szólhatok bele, ki milyen eszközzel és hogyan vágja saját portáján a fát és miért nem söpri össze a portáján a faleveleket? és miért van még nádtető a házán és miért nincs csatorna az eresz alatt?

 

Nekem egyszerűen nincs jogom beleszólni!

van más is...

veroniq -

2011.11.28. 17:52:44

Ez nem az egyetlen erdő, ahol így vágja ki maga a tulaj a fákat..... Holnap meg is nézem. Nem Abonyban van, de nem túl messze!!!! {#emotions_dlg.smiley}

A rendőrség

ellike51 -

2011.11.28. 17:20:51

pedig megállapítja, hogy nem történt semmi rendkívüli! Nem történt lopás, mert a tulaj (tudtával) saját erdejéből vitte az autónyi fát legálisan (miközben még a Hivatalban keresik ki is mulasztott annakidején, hogy nem élvez védettséget a 2 párra csökkent kékvércse élőhely, lehet hogy jövőre már egyse lesz). Sajnos! (szmájli)

Veroniq

Szeremi Anik -

2011.11.27. 10:15:48

Természetes, hogy segítjük a munkádat, hiszen Te ugyan azon jó cél érdekében írsz és harcolsz ami az abonyi lakosok érdekeit szolgálja és nem a sajátodat! Egy cél érdekében küzdünk minden pártállástól függetlenül! Abonynak most nem arra van szüksége, hogy egymás ellen, saját érdekeinket előtérbe helyezve /Pl. a képviselő testület/ hanem arra, hogy egymásért, Abonyért dolgozzunk. Én személy szerint úgy érzem, hogy közöttünk ez működik!

látni

veroniq -

2011.11.27. 00:06:20

Igen, nem csak nézni kellene, hanem látni is! {#emotions_dlg.sm} VÉGRE!!!!! 

...

csabee1818 -

2011.11.26. 23:56:23

Hát igen sajnos nekünk egyszerű halandóknak nincs elég hatalmunk, hogy jogilag is gyorsan megmentsük az erdőt, de remélhetőleg most ez kavar akkora port, hogy akiknek ez hatalmukban áll megteszik a megfelelő lépéseket. 

mellesleg biztos van vmi kiskapu, a jog pont erről szól, csak meg kellene találni...:S

Anikó....

veroniq -

2011.11.26. 23:13:11

Köszönöm szépen.... igen, majdnem szó szerint jegyzeteltem megint, hangfelvevő és egyéb nyavalyás kütyük nélkül..... ahogyan szoktam egyébként, bármilyen furcsa is ez. Az elhangzottak leírva nagyobbet ütnek, ez tény és való. Köszönöm, hogy segíted munkámat... mehehe {#emotions_dlg.big} Ugye Te tudod, hogy mire gondolok???? LŐVE

Kedves Svoboda!

Szeremi Anik -

2011.11.26. 20:15:45

Köszönjük a felajánlott segítségét amit szeretnénk igénybe is venni! Pártállástól függetlenül szívesen fogadunk minden olyan információt és javaslatot ami építő jellegű. A nemes cél érdekében összefogást hirdetünk!Szeretném ,ha nem telefonon vagy éppen itt a honlapon, hanem személyes talákozások alkalmával beszélnénk erről az ügyről, mert érdemben csak így tudunk közös erővel összefogással alkotni!

Mészárosné Anikó: 70/311-6409

Szabó Zoltán : 70/604-3667

 

Kedves Anikó!

Svoboda -

2011.11.26. 19:18:16

Véleményem szerint nincs semmi belső információ a hozzászólásaimban. Egy kicsit beleástam magam a témába, mert szeretem a természetet. Nagyon szívesen segítek a jó ügyben, a megoldás mindenki közös ügye!

Kedves Virág és Svoboda!

Szeremi Anik -

2011.11.26. 18:41:53

Sajnálom, hogy nem olvastad el rendesen a cikket, pedig a Szerkesztő Asszony szóról szóra leírta az ülésen elhangzottakat! Itt egyedül az erdő tulajdonosa állította, hogy a romák lopják a fát az erdőből, amit a Jobbik Országgyűlési szakasszisztense Zábráczki László velünk egyetértésben megcáfolt és megnevezte azt aki a fát kitermeli! Ez a legnagyobb baj, hogy mindig félre van magyarázva minden! Azt azért elárulom, hogy fokozottan figyeljük továbbra is az erdőket a kaszáló és a nagy erdőt is! A fákba csippek vannak helyezve ami által lekövethető, hogy hová kerül a fa! A nagy erdő éjjel nappal figyelve van az illegális favágókról videó felvétel készül!

Kedves Svoboda! Nagyon örülök neki, hogy ennyire tájékozott és remélem, hogy a hivatalban dolgozó illetékesek munkáját nagy mértékben elősegíti! Kérdésem lenne Ön felé! Ön az abonyi hivatal dolgozója? Abonyban él? Vagy valamelyik hivatali dolgozó hozzátartozója? A kérdést azért tettem fel, mert nekem úgy tűnik, hogy valami belső információk alapján szól hozzá a Kaszáló erdővel kapcsolatos problémákhoz! Örülnék neki, ha ezeket az információkat meg osztaná az illetékes hivatali dolgozókkal személyesen. Az intézkedéssel kapcsolatosan annyit szeretnék kérni, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk az Abonyi Jobbik Szervezettel és az Országgyűlési Képviselőnkkel karöltve oldjuk meg ezt az ügyet.

Köszönettel!!!

 

Mészárosné Anikó

Jobbik Abonyi Alapszervezet elnök

Mehehe...

Süllő -

2011.11.26. 18:20:24

Imádom amikor a cigány besértődik... Valóban, ők sosem lopják derékba vágva az erdőt...{#emotions_dlg.big} 

megint

virág -

2011.11.26. 17:28:19

már megint a megszólitás ROMÁK a MAGYAR emberek is lopják maz erdőt !!!!!!!!!!!

 

Firtatja...

Svoboda -

2011.11.26. 10:31:34

....nem a Jobbikra értettem, mielőtt valaki belemagyarázza, hanem a Nemzeti Parkra, mint természetvédelmi hatóságra!

Firtatás

Svoboda -

2011.11.26. 10:30:15

....talán azért nem, mert aki firtathatja, az jelenleg havonta, kéthavonta jelenik meg a területen....érdekes, hogy mindenki kemelt fontosságú területről beszél, és én ezt nem is vitatom, sőt! Durván 200 ha területről van szó, amely hasznosítási ága zömében legelő, gyep, erdő.....az állam olyan sok mindent államosított az utóbbi időben, miért ne tehetné meg a Kaszáló erdővel is? És Közép-Európa egykor legnagyobb kék vércse telepén nyugodt körülményeket teremthetne a madaraknak, kitiltva a területről a gépjárműveket, stb....

adósság Kőrösön

veroniq -

2011.11.26. 10:26:57

http://www.hetihirek.hu/?q=node/1518

 

Na, akkor még egy kis adalék.... 

firtatja

veroniq -

2011.11.26. 10:24:43

Pont firtatja, kedves Steve!!!! Ezért tett a JOBBIK feljelentést.... 

Védetté nyílvánítás

Steve968 -

2011.11.26. 10:22:45

Az azért nem annyira egyszerű, hogy odamegyek és védetté teszem. A minisztérium illetve a korábbi Megyei Tanács nyílvántartása olyan adatokat (helyrajzi számokat) tartalmaz, ami jelenleg nincs. Azt meg kell próbálni egyeztetni a földhivatallal, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, illetve ha szükséges az élettér további területeteit bevonni. Ez azért nem lesz könnyű még márciusra sem összehozni, még annak ellenére, hogy ennek már folynak az előkészületei. Továbbá, ha felvezetik a védelmet azokat meg lehet támadni, bírósági procedúra kezdődhet, mert nem mindenki fogja úgy gondolni, hogy az az ő érdekeinek is megfelelő. Abonyban meg különösen nem. Itt néhány kanál vízért esetleg néhány négyzetméter földért "meggyilkolnák" egymást, vagy legalább is megfelelően keresztbe tesznek egymásnak, meg a városnak. Összefogás - ja az kéne, de azt hiszem ez naív elképzelés és itt nem párt szintre gondolok, hanem már a város lakóira.

 

S valóban igaz a Natura 2000 eleve egy bizonyos védelmet képez, sok mindent nem lehet csinálni különböző engedélyek nélkül - ezeket az engedélyeket miért nem firtatja senki, hogy a tulajdonos, vagy aki a fát kivágja rendelkezik-e ezekkel ???

 

Csaó-csaó: {#emotions_dlg.steve968}

Láttam, olvastam

Svoboda -

2011.11.26. 10:19:25

....ezt a cikket is. Sarokszámok vannak....van-e ténylegesen forint mögöttük, az nagy kérdés. Pl. iparűzési adó bevételt az előző évi bevétel alapján szoktak tervezni....és ki tudja megmondani, hány vállakozás megy csődbe, zár be évközben ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben?

Olyan most a gazdaság, mint a strand, meg a nyár....ha jó nyarunk lesz, lesz bevétel a strandon...de ha esős, hideg nyarunk lesz, akkor deficites lesz, mert lehet az üzemeltetési költség sem fog befolyni....szóval nagyon óvatosan célszerű az idén tervezni mindenkinek....országnak, városnak, családnak, embernek...

 

távmunka ház

veroniq -

2011.11.26. 10:15:50

Viszont ők.... http://www.hetihirek.hu/?q=node/1551

 

Abonynak is de jó lett volna...... Nem csupa inaktív, azaz nem termelő beruházást csinálni..... 

mutatom...

veroniq -

2011.11.26. 10:05:30

Bátraké a szerencse?

Svoboda -

2011.11.26. 09:58:09

Vagy nem...ezt most nem tudhatjuk....De...a lakosság elérkezett a tűrőképessége végső határára és úgy tudom ezt a város vezetése is belátta. Nem lehet már tovább emelni az adókat, a központi forrásokról semmi információ, ha ezek után valaki tényleg konkrét számokkal készít koncepciót, akkor lehet, hogy tud valamit....

:)

veroniq -

2011.11.26. 09:49:18

Szólni fogok! Az érintetteknek!!!! De ők is olvassák ezeket a sorokat.... {#emotions_dlg.loveheart} Igen, abban tkéletesen igazad van, hogy nem lehet tervezni semmit, mert minden tök bizonytalan. Még maga a kormány sem tudja, hogy mennyi pénze lesz. EZ KÉSZ... Ennek ellenére Nagykőrös belecsapott a lecsóba és a költségvetési koncepciójuk konkrét számokat is tartalmaz.... No comment. Ők vagy tudnak valamit, vagy nagyon nem tudnak valamit....

Természetvédelmi őr

Svoboda -

2011.11.26. 09:07:03

Annyit tudok tenni a társadalmi természetvédelmi őrszolgálat ügyében, hogy felveszem a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti Park illetékesével. Persze nem szeretnék párhuzamosan intézkedni, kérem az érdekelteket, jelezzék, hogy szükség van-e a segítségemre.

Persze...

Svoboda -

2011.11.26. 09:04:47

....utána lehet nézni a mezőőrség létrehozásának is. De te is tudod, hogy belőlem nem elsősorban a mundér becsületének védelme beszél, hanem csak azt szeretném, hogy reális képet kapjon mindenki, ehhez azért kell az olyan fajta tájékoztatás is, amilyet tőlem szoktál kapni.....tudod, több szem, többet lát! És lehet pályázat, lehet, hogy egy évig támogatják, aztán majd mi lesz? A mai helyzetben az a legdurvább, hogy senki nem tudja megmondani mi lesz az Önkormányzatok helyzete 2012 január 1-én.....tudom, sok ember sem tudja még milyen lesz a helyzete....na ez a bizonytalanság az, ami elszomorító....szerinted lehet így felelősen tervezni családnak, városnak?

nem miattuk

veroniq -

2011.11.26. 08:59:30

Nem boszorkányüldözés, nem azok miatt vágták ki a fákat valóban, akik a leveleket nem kezelték komolyan. Nem a pénzről kéne azonban beszélgetni.... Ez egy kapitális hülység, hogy azért kéne újabb adót kivetni, mert őrizni kella vércséket.... De ezt Te is tudod szerintem Svoboa, csak próbálod ily módon is védeni a mundér becsületét. Nem volt nehéz utánanézni.... Benne van a miniszter úr levelében is a kékvércse telep története.  Nem egyedül az önkormányzat dolga lesz az őrzés. Ne feledd, hogy van előélete Abonyban a vércsevédelemnek és rengeteg civilt is találhatunk a feladatara. A mezőőrség létrehozására meg volt pályázat! Amikor Kelemen képviselő szorgalmazta azt tavaly. Karán ebből felszerelték az őröket és a bérüket is fizette az állam. Most nem tudom, mi a helyzet ezzel, de ideje lenne megnézni a vonatkozó passzust!!!! Megnézitek???? V

Levelek

Svoboda -

2011.11.26. 08:29:40

Kedves Veronika! Kezd a dolog arra a boszorkányüldözésre haonlítani, ami jelenleg hazánkban folyik....keressük a levelet, a bűnbakot....annyiban igazad van, hogy ha hibázott valaki, akkor viselje a következményeit! Vettem a fáradtságot, utánanéztem a kékvércse telep jogszabályi védelmének. A Pest megyei Tanács rendelete alapján volt a terület helyi védettségű egészen 2007. októberéig. Ekkor hozták meg az ún. deregulációs törvényt, amely hatályon kívül helyezte a " tanácsi időkeben" hozott rendeleteket, egyben meghatározta, hogy a jogfolytonosság miatt az Önkormányzatoknak 2008. január 1-i hatálybalépéssel rendeletet kellett volna hozni a védettségek biztosítására. Ez a jelek szerint elmaradt. Most elkezdődött már a rendeletalkotási folyamat, hamarosan helyi védett lesz a terület. Ugyanakkor 2004-ben az Uniós irányelveknek megfelelően hazánk is kijelölte azokat a területeket, amelyek az ökológiai hálózathoz tartoznak, ezek között megtalálható HUDI 10001 kóddal a Kaszálóerdő is, kétszer akkora területtel, mint a helyi védettség volt. A Natura 2000-es jelleg a tulajdoni lapokra is be van jegyezve! És ha szigorúan nézzük, akkor a Natura 2000-es területen sem lehet akármilyen gazdálkodást folytatni, mindenhez a szakhatóság engedélye szükséges ( gyepfeltörés, faültetés, fakivágás ) A helyi rendeletben sem lesz sokkal több eszköz a védelemre!De a felelősség a terület kezeléséért, fenntartásáért, őrzéséért már a helyi Önkormányzatot fogja terhelni. Ehhez szerinted biztosít forrást valaki???? Vagy ha nem, akkor honnan lesz rá pénz? Nem is kevés....Újabb adó? Ezt szertnénk?

 

Levelek?

szotyola012 -

2011.11.26. 07:29:50

Valószínű, hogy a hivatalban valaki nagyon nagyot bakizott, mivel a levelek nem kerültek még elő. A felelősöket meg kell keresni!!!!

nem ez a lényeg

veroniq -

2011.11.26. 00:21:32

Igen, a törvény felháborító. De ennek ellenére még mindig nem ez a fő kérdés, hanem az, hogy hol vannak a levelek, miért nem tudott róla a testület, miért csak két pár kékvércse maradt, miért termelte ki a fát az erdészet??????????????

Tudsz erre válaszolni Svoboda? Én sajnos nem....

LŐVE

És...

Svoboda -

2011.11.25. 21:54:44

...meg tudná mondani valaki nagyon okos ember, hogy ez a ritka természeti kincs miért volt és lesz helyi védettség alatt és miért nem ORSZÁGOS a védelme?????????????

Észosztók...

Svoboda -

2011.11.25. 21:49:29

....máshol ülnek, ha eddig még nem tűnt volna fel....

Svoboda!

szotyola012 -

2011.11.25. 21:46:55

Figyike, tessék kiálni a nagy nyílvánosság elé kész tervekkel a társadalmi természetörséggel kapcsolatban, és ha a terveidet letetted az asztalra szerintem majd akkor lehet a fotelból bírálni és kritizálni! Elég az észosztókból! Ebből már tele a padlás!

Ok-Okozat!

szotyola012 -

2011.11.25. 21:38:28

Minden meg van oldva, nem igaz? Ha nincs erdő akkor nincs Kék vércse!!!! Minden a profit érdekében magyarán a fa eladása felülírja a környezetünkben lévő természeti értékeket!!! Nem kellene mindent eladni és legalább vigyázni arra amink még meg maradt!!! Vissza kellene menni és megnézni, hogy kik azok a helyi politikusok akik esetleg ebben érintettek és 2007 óta semmit nem tettek annak érdekében, hogy ez a természeti érték meg maradjon Abonynak!! És lehet, hogy pont azokra szavaztak a legtöbben sose lehet tudni. Egy oknyomozó riportot is lehetne csinálni, hogy kik ezek és miért tettek vagy nem tettek ennek az ügy érdekében valamit! A hivatalban is büdös valami, hogy ezzel az üggyel 2007 óta nem foglalkoztak!  

bejegyzés

veroniq -

2011.11.25. 21:38:20

komment innen: www.hetihirek.hu

 

Éppen tegnap volt a királyi tévén egy dokumentumfilm az abonyi kékvércse telepről. Megnyugtató volt, hogy ilyen is van. Ott még arról beszéltek, hogy rengeteg kékvércse fészkel abban az akácosban. Ezek szerint nem valami friss filmet láttam. :) http://port.hu/termeszetfilmesek_es_egyeb_allatfajtak/pls/fi/films.film_page?i_perf_id=16947077&i_topic_id=1 Természetfilmesek és egyéb állatfajták - Kamerával a kékvércse nyomában - PORT.hu port.hu

Emberek!

Svoboda -

2011.11.25. 21:01:17

Tudtátok, hogy létre lehet hozni társadalmi természetvédelmi őrséget is? Bizony, ám! Igaz kicsit több melóval jár, mint feljelentgetni....de ami jogos, az jogos.

Natura 2000-es a terület, a fát csak szakhatósági engedéllyel lehet kivágni, sőt ültetni is! Ha ezt valaki engedély nélkül tette, akkor bizonnyal vétett, a vizsgálat majd kideríti.

Sajnos kevés a fészkelőhely védelme, az életteret is védeni kell ( táplálkozóhely ). Gyanítom a belvíz sem kedvezett a kék vércséknek.

Nagy igazság az összefogást emlegetni, nélküle semmi nem fog működni!

 

Tévedés..

Jimm -

2011.11.25. 19:32:31

Én tudok egy erdőt amit védetté nyilvánítottak:) (de talán pont nem azt kellett volna,  mert ott meg poont ez a probléma)

Lehet, hogy csak fordítva kellett volna tartani a térképet?:):)

Ki lettek csinálva a vércsék is ezek szerint. Már csak a két tornyot kell elbontani és készen is vagyunk a felszámolással:S 

 

Szép estét!

J.

Mire

FIGURA7878 -

2011.11.25. 15:20:56

védetté nyílvánítanák addigra nem lesz mit mert elfog tünni az erdő.Mostmár fökösleges erre időt pazarolni.


Szavazás
Önnek milyen tapasztalatai vannak az abonyi orvosi ügyelet működésével kapcsolatban?
   
 Nagyon jó 
 Is- is 
 Nagyon rossz 
 Nincsenek tapasztalataim 
   
Eredmény

Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok