Mi Abonyunk - Miért hallgatnak róla? 20 éves a Város, 180 éve született Abonyi Lajos
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8083, belépett felhasználók: 0.

veroniq - 2013.02.23. 18:21

Nos, a fentiek tények. Erre hívta fel figyelmemet több olvasó is. Idén lesz a 20 éves évfordulója annak, hogy Abony visszakapta városi rangját. Ez nem egy automatikusan adományozott cím volt, sok minden előírásnak meg kellett felelni, de kérelmezni is szükséges volt annak idején. A Városi Sportcsarnok szintén idén ünnepli építésének 20. évfordulóját, ma már nem tudnánk nélküle elképzelni Abonyt. Több jeles személyiség is lobbizott akkor azért, hogy végre lehessen az abonyi sportnak méltó befogadó helye. Érdekes módon és talán szándékosan a jeles évfordulókkal kapcsolatban azonban a mai napig nem jelent meg hivatalos írás, de még a városi rendezvénytervben sem szerepel utalás sem arra, hogy milyen jeles évforduló közeleg. A múltat, azt, amit mások is tettek értünk, a városért, elfeledni azonban nem szabad. Még akkor sem, ha valakinek az egykori politikai riválisa volt akkor a polgármester, Dr. Gajdos István. A jegyző Varga Sándorné volt. Ők már ezzel a ténnyel beírták magukat az abonyi történelemkönyvbe. Érdemeik vitathatatlanok. A MiAbonyunk biztos nem fogja titkolni, hogy 20 éve mi zajlott itt, nálunk. Gondoljunk csak bele, hogy napjaink történései pontosan beleillenek a képbe, folytatódik a 20 évvel ezelőtti fejlődés! A városi rang visszaszerzésének éppen a 20. évfordulóján adják majd át a multifunkciós közösségi házat és a Piacot is. Szép és jeles év várható megint, bár kőkemény.

Cikksorozat indul a témában, több fontos, akkori közéleti szereplőt is megkeresek majd. Elsőként Király B. Izabella jutott eszembe, és nem véletlenül. Akkor ő országgyűlési képviselőként tudott segíteni, államtitkár testvérének, ifj. Skultéty Sándornak pedig nagy szerepe volt az akkor beruházások melletti lobbizásban. Említhetjük itt a Sportcsarnokot, de a szennyvízcsatorna beruházást is. Király B. Izabella, vagyis Király Béláné egy beadványt és egy írást fogalmazott meg a témával kapcsolatban. Fogadják ezt olyan szeretettel, ahogyan írta. Önöknek, nekünk!

LŐVE
 

Az alábbiakban Király Béláné írását olvashatják:

Emlékezés ABONYI LAJOS-ra születésének 180. évfordulóján

180 éve, 1833. január 9-én Kisterenyén, (a Mátra hegységtől északra, a Cserháttól keletre elterülő, akkoriban önálló község) született Márton Ferenc, ismert nevén Abonyi Lajos író, abonyi földbirtokos. A Kisterenyén töltött gyermekévek élményei szorosan fűzik a palócsághoz, de „legjobban az Alföld nőtt a szívéhez, hiszen több mint fél évszázadot élt Abonyban, mint a nagyközség népszerű Márton tekintetes ura.” Annyira abonyi lokálpatrióta lett, hogy írói álnevét – Abonyi Lajos - is a várostól vette. Öregkorában elkészítette Abony monográfiáját, amely számunkra felbecsülhetetlen érték, hiteles információforrás. Ebből ismerhetjük meg például Abony szabadságharc alatti megpróbáltatásait. Az alsó gimnáziumi osztályokat Kecskeméten végezte. Ekkor Jókai Mór volt a rajztanára. 1847-ben a pesti egyetemen, 1848-ban a kecskeméti református kollégiumban folytatott bölcseleti tanulmányokat. 15 éves korában nemzetőrként részt vett a szabadságharcban. 1852-ben befejezte jogi tanulmányait. 1853-tól Abonyban gazdálkodott. 1861-től megyei tisztségeket is viselt. 1867-től a Kisfaludy Társaság, 1876-tól a Petőfi Társaság tagja volt. Aktívan részt vett Abony társasági életében. Helyi lapot szerkesztett, számos elbeszélést, regényt, és színpadi művet írt. A Kisfaludy Társaság megbízásából népdalt is gyűjtött a környéken. Ő jegyezte le Abonyban a Kodály Zoltán Háry Jánosától elhíresült „Sej Nagyabonyban csak két torony látszik” kezdetű népdalt. Színpadi művei közül a legismertebb a Blaháné által ihletett A betyár kendője című népszínműve. Legsikeresebb elbeszélései a Sári bíró lánya és a Szegény Szűcs Marcsa népballadai ihletésűek. Elevenen festi a népszokásokat, babonákat, a misztikum és a bűnügy sem idegen tőle. Fia Márton Lajos régész, a Nemzeti Múzeum igazgatója lett. Abonyi Lajos nevét Abonyban utca, Művelődési ház, Könyvtár és Múzeum is őrzi. A Kálvin úton álló Márton kúria a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola használatában van. Szobra a Kossuth Vendégházzal szemben áll.
A Nagyabonyi Színkör ez év nyarán, az író legismertebb népszínművének A betyár kendőjé-nek a bemutatásával kíván tisztelegni Abonyi Lajos emléke előtt.
Abony Város Önkormányzata Képviselőtestületének javaslatot tettünk, hogy módosítsák a 2013. évi Rendezvénytervet. A 2013. évet utólag nyilvánítsák Emlékévnek. Ennek során adják ki újra Abonyi Lajos Abony története című monográfiáját. Rendezzenek az abonyi diákok számára Ki tud többet Abonyról? címmel vetélkedőt. Az Emlékév keretében a Kiemelt Városi Rendezvények közé emeljék be Abony város születésének és a Sportcsarnok megépülésének 20. évfordulóját is.

A Nagyabonyi Színkör nevében emlékezett és javaslatokat tett:
Király Béláné

2013. február 23.

 

Kiemelt Abonyi Városi Rendezvények között nem találtunk sem Abonyi Lajosra, sem Abony várossá nyilvánításának 20. évfordulójára tervezett megemlékezést, ezért tisztelettel kérjük Abony Város Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy módosítsa a rendezvénytervet, és a 2013-dik évet, a fent említett két évfordulóra tekintettel nyilvánítsa Emlékévvé.
 

Történelem:
   
 15 Hozzászólás   
Ajánlott cikkek:

Ókori település romjait találták meg Szolnokon

Évezredes, római kori leleteket találtak Abonyban

Abonyi iratok a British Museumban

Október 23.: Egy nép azt mondta, elég volt!

Bronzkori szoptatóedényt- cumisüveget - találtak Cegléden

Horror: erőszak és vér tapad az abonyi Vigyázó-kastély történetéhez

Jandácsik Pál Hősök napi megemlékező beszéde

Ásatások a 4-es úton

Abonyi focitörténelem egy képen

Napi érdekes: elérhető a ceglédi hadifogoly- és gyűjtőtábort bemutató 3D-s alkalmazás.

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!
Puffancs

ellike51 -

2013.02.25. 22:42:39

fotói jönnek elő a címoldalt keresve...

gondolom nem egyedi hiba, érdemes lenne utána nézni.

1748. január 8

Markó Ferenc -

2013.02.25. 12:26:47

"Mi Mária Terézia!


Kegyelmünkből megengedjük, hogy a nevezetes Abony ezután jövendő és örök időkre ne csak város névvel bírjon és úgy czímeztessék, hanem háromrendű szabadvásár is örökkön tartassék, baromvásárral együtt.

Az első Szent Petronella ünnepén, mely Május 31-ik napjára esik, a második Szent István ünnepén, mely Augusztus 20-ra esik, a harmadik Szent András ünnepén, mely November 30-ra esik.

Mindazon szabadalmak és előjogok melyekkel más mezővárosaink szabad vásárai tartanak, megengedjük.


Kelt, Bécsben január hó 8 napján az Úr 1748-ik esztendőjében.

Mária Theresia s.k."

 

szemfüles

veroniq -

2013.02.25. 11:58:23

Olvasónk újabb évfordulót ajánl szíves figyelmünkbe, melyet hálásan köszönünk, ugyanúgy, mint az előzőeket is.

Ha már Abonyt érintő évfordulókról esett szó, meg kell említeni azt is, 1748-ban - tehát 265 évvel ezelőtt - kapta Mária Teréziától a vásártartási jogot, azaz a mezővárosi rangot Abony.

Megemlékezésekről...

Korbélyné -

2013.02.24. 20:43:02

Abonyi Lajos születésének 180. évfordulójával és Abony város ismételt várossá avatásának évfordulójával kapcsolatosan szeretnék néhány mondatot leírni.

A várossá avatással kapcsolatban éppen most jelenik meg az Abonyi Napló következő, azaz februári számában egy megemlékezés. Ezen túl úgy gondolom, hogy a várossá avatás 20. évfordulójának  legméltóbb megünneplése éppen az új Közösségi Ház és zeneiskola avatása lesz. Hosszú évtizedek óta várunk erre az új épületre, és több rendezvényből álló sorozattal szeretnénk majd nyitni.

Abonyi Lajos emlékét pedig folyamatosan életben tartjuk, nem csak az évfordulók kapcsán. Úgy gondolom, hogy a Múzeum Baráti Körrel és az iskolás gyerekekkel szervezett temetői látogatások, ahol több, mint száz gyerek és felnőtt volt már több alkalommal jelen Abonyi Lajos sírjánál, kegyeletüket leróni többet jelent minden írásnál. A gyerekek saját kezűleg tették rendbe az ismert író sírját. Számomra ez is a megemlékezés egy formája.

:)

Süllő -

2013.02.24. 19:54:21

Hát, ismét bebizonyosodott, a kevesebb több lett volna...{#emotions_dlg.boss}

Kedves Lev

ellike51 -

2013.02.24. 19:02:06

Természetesen végigolvastam a cikket...

 

A cikk címe az, ami írásra késztetett... a korábban írt kommentem pedig változatlanul fenntartom.

Mint utóbb kiderül, vannak más évfordulók is... és meg is ismerhetjük, köszönet érte.

Kerítés

Markó Ferenc -

2013.02.24. 18:49:37

Biztos forrásból tudom, hogy a kovácsolt vaskerítés felújítása félúton tart. Minap láttam!

Az időjárás függvénye, hogy mikor lesz kész a talapzat amire rákerül.

Nyugodjom meg mindenki, hamarosan méltó pompájában láthatjuk újra.

 

Nem ünneprontásként::::

napraforgo -

2013.02.24. 17:46:49

Ismételten kérdezem, hogy az Abonyi Lajos (Kossuth tér rendezése kapcsán eltűntetett) szobor körüli kovácsoltvas elkerítés és az alapzat mikor lesz helyreállítva. Tiszteletben kellene tartani az Ősök által létesített köztéri szobrainkat,mert a tér rendezést is a meglévőségek figyelembevételével kellett volna elvégezni. Ezek után már nem is kell csodálkozni a feledésbe merült megemlékezésről.

 

Kedves ellike51

Lev -

2013.02.24. 14:44:54

Ahogy í fenti cikkből is kiderül, a Nagyabonyi Színkör már régóta tervezi előadni a Betyár kendőjét Abonyi Lajos előtt tisztelegve. Nem hinném hogy egy héttel ezelőtt kezdődtek volna a próbák....

Évekkel ezelőtt ki volt dolgozva az ütemterv...

Minden jót.

1773.

Markó Ferenc -

2013.02.24. 10:35:06

Az abonyi Szent István római katolikus templom alapkő letétele Szentmártoni Ferenc kerületi esperes jelenlétében és az építkezés megkezdése.

Épült 1773-1785. Sztranovszki János plébános kezdeményezésére, a galántai Balogh család és a közbirtokosság adományaiból.

Abony - templom 

1953.

Markó Ferenc -

2013.02.24. 09:55:54

1953-ban Kitlei Tibor javaslatára Gyulai Gaál Miklós egykori honvéd tábornok nevét vette fel a Kálvin úti iskola.

 

 

20 éves/2.

Markó Ferenc -

2013.02.24. 09:37:55

20 éves az idén az Abonyi Napló is!

http://mukomu.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=186907

20 éves

Markó Ferenc -

2013.02.24. 09:32:59

A Református Templom toronyzenéje

A toronyban lévő, zenélő órát a város önkormányzata adományozta a városi cím elnyerésének jubileumán 1993-ban.
Naponta öt alkalommal tölti be zenével Abony utcáit:
Minden reggel 8 órakor a református énekeskönyv 356. "Felvirradt áldott szép napunk" kezdetű dicsérete
11 órakor a 25. zsoltár: "Szívemet hozzád emelem" (Kálvin jelmondata!)
14 órakor a 471. dicséret: "Felebarátim drága Jézus zászlaja alatt" dallamai csendülnek fel.
17 órakor az 511. dicséret: "Maradj velem, mert mindjárt este van",
este 7 órakor pedig Kodály Zoltán nótájának dallamai csendülnek fel: "Adjon Isten jó éjszakát".

(Adatközlés: Fábián Zoltán lelkész)

Dicséretes

ellike51 -

2013.02.24. 00:57:03

hogy a MiAbonyunk az elsők között említette Abonyi Lajos évfordulóját.

 

Ha pedig számonkérésként értelmezem; vajon ki az aki okolható az évfordulón elmaradt megemlékezésért?

Szerintem nem a polgármester és nem a képviselők, de intézmények sem.

Bármelyik civil szervezettől pedig számonkérni?

No comment!

 

Vajon aki ezt közreadta, tett-e a megemlékezésre utaló magatartást valahol ez íráson kívül?

(vagy csak a család érdemeinek "fényezése"?)

Úgy tudom

ellike51 -

2013.02.24. 00:41:34

hogy a városi rangot Abony 1993. január 1-jén kapta újból vissza (KSH könyvtár adata)... ebből az alkalomból minden idei évben átadásra kerülő létesítmény belefér a 20 éves évfordulóba?

 

Ha igen, akkor a jobb idő beköszöntével nagyon valószínű, hogy lesz ünnepélyesebb évforduló is.

Végülis bármelyik városi rendezvény elé odaírható "az újbóli várossá nyilvánítás 20. évfordulóján". 

és még nem is jelentős költségvetési tétel... 


Szavazás
Ön melyik képviselőjelöltre szavazna az 5-ös választókerületben?
   
 Molnár Gábor József VFE 
 Mészáros László János Független 
 Vincze Antal Fidesz- KDNP 
   
Eredmény
Programok

Miért kulcsfontosságú, hogy rendszeresen ápoljuk cipőinket?

Nincs kiábrándítóbb, mint egy koszos, igénytelen, ápolatlan cipő, akkor is, ...

Milyen hatással van az új NAV törvény az ERP rendszerekre?

Magyarországon időről időre módosulnak az adótörvények, ezzel aligha mondtunk újat. ...

Milyen tápot válassz a kölyökkutyádnak?

  Egy kiskutya rengeteg örömet tud hozni egy család ...

Hogyan lehet hatásos marketingszöveget írni?

Míg bő húsz évvel ezelőtt elég volt a termék néhány előnyét, esetleg az árát kiemelni egy-egy szórólapon, ma már merőben más a helyzet. Egyrészt több helyre kell szöveges tartalmat gyártanod, másrészt a nagy zaj miatt különösen frappánsan kell megfogalmazni a mondandódat, ha azt szeretnéd, hogy az olvasóból konverzió legyen.

Így telepítsük a csepegtető szalagot!

  A csepegtető öntözésnek köszönhetően nagyon sokat spórolhatunk a ...

Egy modern mennyezeti LED lámpa a te otthonodból is hiányzik

A modern mennyezeti LED lámpa napjainkban már a legtöbb otthonban fellelhető. Sokan gondolták úgy, hogy a régi, energiapazarló fényforrásokat lecserélik korszerűbbre, és megreformálják a világításrendszerüket. És te? Közéjük tartozol?

Korszerű implantációs eljárás csontpótlás nélkül

A csontpótlásos kezelés egy komplex, költséges folyamat, érthető, hogy sokan miért nem szeretnének belevágni. Szerencsére a modern fogászati fejlesztések lehetővé tették, hogy számukra is adott legyen egy optimális megoldás, egy speciális implantátumos technika.

Vizelettartási gondok megoldására ajánlott a lézerkezelés

 

A nőket érintő egyik nagyon érzékeny témakörről van szó, amelyet más területekhez hasonlóan a hölgyek szeretnek magukba fojtani. Nem beszélnek róla, pedig ha beszélnének, rájönnének, hogy rengeteg sorstársuk van, aki hasonló panaszokkal küzd, és egyáltalán nem kor függvénye az, hogy valakinek van vagy nincs vizelettartási problémája.

 

 


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok