Mi Abonyunk - Áldott legyen az a föld.....
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8072, belépett felhasználók: 0.

Markó Ferenc - 2013.01.15. 13:21

Áldott legyen az a föld, amelyben a Don folyó mentén elesett abonyi katonáink nyugszanak! - 1942. januárjában Budapesten a német katonai küldöttséggel történt megegyezés alapján a magyar kormány megállapodott abban, hogy a ll. magyar hadsereget a legrövidebb időn belül kiszállítják a Don kanyarhoz és a német hadsereg rendelkezésére bocsájtják. Képgalériát tartalmazó eredeti cikk IDE kattintva elérhető!

A német hadvezetés először a teljes magyar hadsereg létszámát követelte, majd utána a felét. Végül megállapodtak egy 200.000 fős magyar hadsereg frontra küldésében. Ennek a hadseregnek a frontra történő kiszállítása 1942. április 17 és június 27-e között megtörtént. 

A hadsereget 822 db 110 tengelyes vonatszerelvénnyel szállították ki a frontra, amelyből az orosz partizánok útközben 19-et már felrobbantottak. Kiszállítás közben 27 katona meghalt és 83 megsebesült. A brjanszki erdő lápos, mocsaras területein az orosz partizánok helyzeti előnyüket kihasználva folyamatosan támadták a magyar hadsereg vonatszerelvényeit és utánpótlásait. Ezek a partizánok magyar katonai egyenruhába bújva nagyon sokszor megadást színlelve az őket elfogó magyar katonai járőrt megölték, a szerelvényeket felrobbantották.. Az ilyen elfogott partizánoknak a kihallgatásuk után általában golyó általi halál lett a végzete.


Harcok a Don mentén tablón látható három olyan kép, amelyen a kecskeméti 13. könnyű tüzérosztály katonáinak felrobbantott vonata van. Ezen a vonaton nagyon sok abonyi katona volt, köztünk Varga József honvéd, aki túlélte a vonatrobbantást és túlélte a doni eseményeket. A tablón látható még a tüzér alakulat katonáiról több kép is. A tabló második felében Csáki Sándor őrvezető abonyi utász katona látható bajtársaival több híd építése, javítása közben. A fenti tabló felett látható Molnár Sándor honvéd abonyi páncélos oklevele, aki épségben hazatért. Az oklevél felsorolja azokat az oroszországi település neveket, ahol páncélosaink harcoltak.
A második doni tablónál több harctéren készült felvétel is látható. Különböző magyar katonai alakulatokról készült képek mutatják be katonáink harctevékenységét és a harc közbeni szünetek eseményeit.
Kettő képen látható, amint páncélosaink és gyalogos katonáink ostromolják Korotojak települést. A kép hátulján írt szöveg megható: A súlyos veszteségek végett a cél előtt sajnos vissza kellett, hogy forduljunk!
Látható még a felvételeken olyan kép, ahol az elesett magyar katonát teszik a koporsóba.
Egy másik képen egy fiatal hadnagyot fotózás közben ér a végzetes szívlövés. Mellette még egy kép a hadnagy úrról.

Az elesett hőseink tablón 20 abonyi katona fényképét láthatjuk.
Íme a névsor és amit még tudunk róluk:
Juhász József honv. +1942.09.09. Sztorozsevoje, eltemetve: Rudkino
Szőke Ferenc honv. további adatok nem ismeretesek
Túróczi Sándor szkv. +1944.09.08 Palánka, eltemetve: Palánka
Molnár Sándor honv. +1944.07.27. Dora, eltemetve: Jaremcze
Molnár Lajos őrm. rep.gép pilóta +1945.02.04. Bodajk, eltemetve: Bodajk
Fehér László honv. eltűnt 1943.01.18. Osztrodoszk
Mucsi László őrv. 1944. őszén Egerben esett hadifogságba, eltemetve: Rudkino
Csáki Sándor tizedes hadifogságban elhunyt, eltemetési helye ismeretlen
Sulyok András tizedes hadifogságban elhunyt, eltemetési helye ismeretlen
Gutai István őrm. +1943.01.30. Kiszelevka, eltemetve: Rudkino
Sutus Pál honv. +1942.08.15. Korotojak, eltemetve: Rudkino
Kis Pál honv. +1944.04.23. A katona sírjáról van csak fénykép
Bevíz Gyula honv. eltűnt a doni harcokban
Bárány Sándor honv. +1944.08.21. Hajdúböszörmény, eltemetve: Debrecen, újratemetve:1945.08.21. Abony
Kelemen János tizedes +1944.07.13. D-Obecz
Krupincza Pál tizedes +1944.07.15. Porzsece, eltemetési helye ismeretlen
Herédi Gyula honv. eltűnt Stetting térségében
Tóth Antal hon. hadifogságban elhunyt Makónál 1945-ben, eltemetve Makó
Gyapjas Ferenc honv. +1942.11.14. Novi-Oskolnál kivégezték, eltemetési helye ismeretlen
Zelei Ferenc Ferdinánd honv. eltűnt: 1943.01.18. Kondenzovo
Elesett katonáink közül Fehér László honv. harctéri leveleiből elmondok egy rövid szívre ható történetet.
László 1942. Karácsony táján írt levelében megkérte Jávorka Ferenc abonyi csendőr unokahúgának Ilonkának a kezét. Ferenc bajtárs beleegyezését adta a fiataloknak egy háború befejezése utáni esküvőhöz. László 1943. január 18-án eltűnt a doni áttöréskor. Azóta semmi hír felőle.
Szeretném még megemlíteni annak az egy magyar katonának a nevét, aki Abony területén esett el 1944.11.04-én, Ő Bejczy József szds. repülőgép pilóta.
Továbbá megemlítenék még öt magyar katonát, akik Paládics pusztánál a 14. Lőszerraktár állományába tartoztak, és ott estek el. Sírjaik még ma is valahol a megyehatárt elválasztó fasorban találhatóak.

A következő tablón a háborúból hazatért katonáinkról összegyűjtött képek láthatóak. Őket csak név szerint említeném: Pelle Sándor őrv., Pelle József honv., Duma Albert őrv.c.tíz.. Drávay József fhdgy., Csizmadia József őrv., Brenyó Jenő Joachim őrv., Tóth B. Pál honv. Krupinca György ejtőernyős és Sutus Károly.
Továbbá olyan csoportképek, melyeken a fenti katonák láthatóak bajtársaikkal.

Az utolsó tablón az elcsatolt délvidéki területeik visszafoglalása látható. Sajnos itt is nagyon szomorú felvételeket tudok bemutatni. 1942. április 12-én a Délvidék visszafoglalására induló Első Magyar Pápai Ejtőernyős zlj. katonáinak tragédiáját. Az öt felszállásra készülő Savoya Marcetti SM-75-ös típusú repülőgépből a vezérgép felszállás közben az átázott talajtól és a gép túlterheltségéből adódóan a földhöz csapódott és felrobbant. 22 fő pápai ejtőernyős halt meg, köztük Vitéz Bertalan Árpád őrnagy parancsnok és Kelemen Károly szds. repülőgép pilóta. A felvételeken láthatóak hősi halált halt katonáink koporsói a hangárban, a temetési menet során melyet Serédi Jusztinián hercegprímás vezetett. Egy nagyon-nagyon szomorú kép, amikor a tömegsírban elkezdik a 22 koporsót behantolni.

Az üveg szekrényekben kiállított tárgyakról:
A főszekrényben látható a magyar katona rohamsisakja mellett az a két üvegszelence, amelyben föld található. Az egyik szelencében található föld az Ilovszkoje Magyar Katonai Repülőtérről származik. 1944. augusztus 20-án itt halt hősi halált Horthy István t.fhdgy., Magyarország kormányzó helyettese. Továbbá megemlíteném azt, hogy a doni áttörés után a magyar és német csapatokat a szovjet csapatok az Ilovszkoje gyűrűben körbezárták. Ők nagy vérveszteség árán, de kitörtek ebből a gyűrűből. A másik szelencében található föld a Rudkino-i Magyar Katonai Temetőből származik, annak is a déli oldaláról, a Don folyó felől. Ebben a temetőben jelenleg közel 20.000 fő hősi halált halt magyar katona van eltemetve. Az Ő neveik márványtáblákra vannak vésve, közel 45.000 fő eltűnt magyar katona nevével együtt.
Ebben a vitrinben találhatóak még tüzérségi és légvédelmi lövegek hüvelyeiből készült szebbnél szebb emléktárgyak. Katonáink emléktárgyai közül Sutus Károly Hamburg-i hadifogságban készített rózsafüzére, katonai kürt, szuronyok, abonyi katonák iratai közül katonakönyvek és Délvidék visszafoglalásáért érem adományozó irata.
Az asztali vitrinek között az elsőben olvasható a keleti hadszíntereken elesett abonyi katonák névsora és azok adatai. Továbbá a keleti hadszíntéren kitüntetett posztumusz (elesett) katonáink kitüntetései és névsora. A ll. világháborús magyar katonai dögcédulák között látható, Földi Gyula honv. épségben hazatért abonyi katona azonosítója.
Ebben a vitrinben látható még Duma Albert őrv.c.tíz. épségben hazatért abonyi katona kitüntetései és azok okiratai.
A "Magyar Kis Ezüst" és a "Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem", "Tűzkereszt" első fokozata és a német ll. osztályú Vaskereszt. (Az eredeti kitüntetések és adományozó iratok csak a kiállítás megnyitásakor voltak láthatóak)
Duma Albert neve a Vitézi Rend várományosai névsorban is megtalálható.
A második üvegasztalos vitrinben a ceglédi hírlap két eredeti példánya látható. Az egyik Észak-Erdély visszatérését köszönti. A másikban Horthy Miklós Magyarország kormányzójának felhívása olvasható, amely a honvédjeinknek szól. A hadúr utasítja őket Délvidék visszafoglalásának azonnali megkezdésére. A vitrin tartalmaz még katonák által a frontokról hazaküldött emléktárgyakat. Köztük díszesen rajzolt tábori levelezőlapokat, orosz fronton készített nyírfakéreg és fából faragott tábori levelezőlapokat, öngyújtókat, hamutálakat, töltényből készült írótollakat, kis üllőt.
Papp Sándor keceli katona levelében még azt is megkérdi szüleitől, hogy "odahaza aratnak-e már mert itt a Don mentén csak egy hónap múlva kezdik"
A harmadik asztalos vitrinben szintén eredeti iratok találhatóak, amelyek magyar katonák emlékeit idézik. Abonyi katonák szabadságos levelei, leszerelési iratai. Egy olyan magyar katona szabadságos levele, akit amerikai hadifogságból bocsájtottak el (még az ujj lenyomata is rajta van). Egy másik magyar katona iratából kiderül.hogy, végig szolgálta az l. világháborút és a német hadsereg újra besorozta. Tanár létére a magyar mellett még német és francia nyelvismeretekkel is rendelkezett.
Itt láthatóak még díszített vázák, bögre és borsdaráló is, szintén löveghüvelyből készítve.
A második nagy üveg vitrin felső polcán katonai emléktárgyak láthatóak : díszített csajkák, kulacs, ivópohár, hamutálak, gyufatartó.
Látható olyan egyedi készítésű csajka, ahol 14 település név van felsorolva.
1944.12.13-án esett fogságba az a katona aki készítette és azokat a településneveket írta erre a csajkára, ahol az orosz a hadifogsága során végighajtotta. Sajnos nem tudni, hogy ki volt ez a katona, és hazatért-e. Látható egy másik csajka is, amelyet Deák János készített a hadifogságban szüleinek. (37 elesett Deák János neve szerepel az elhunytak listájában). Megemlíteném még ebből a vitrinből Csizmadia József honv. abonyi katona hadifogságból hazahozott evőkanalát. A kanál nyelére "hadifogságom emlékére 1947" felírat olvasható. A vitrinben még láthatóak magyar katonai konzerves dobozok is és egy amerikai katona tányérja is.
A vitrin alsó polcán a harctér kutatása során előkerült fegyver és hadfelszerelési tárgyak maradványai láthatóak.

Köszönetem fejezem ki minden abonyi családnak aki fényképpel és tárgyi eszközzel hozzájárult a kiállítás sikeréhez.
Külön köszönöm Csáki Sándor, Kelemen Tibor, Krupinca György és Egedi Sándornénak a harctéri jeleneteket ábrázoló felvételeket.
A Könyvtár munkatársainak, Korbélyné Ilikének a lehetőséget a kiállítás megrendezéséért, Hajnal Lászlónak a rengeteg segítséget, Fajkáné Zsuzsinak a szervezést.
A zenei aláfestést a kiállítás megnyitója előtt Tóth Péternek köszönhetjük.
Az utolsó sorban köszönetem a fiamnak Markó Balázsnak, aki lelkemre kötötte, hogy említsem meg : "az én gyűjteményemből is van ott egy-két dolog a kiállításon".

Abony 2013. január 14. 

Történelem:
Blogok   
 0 Hozzászólás   
Ajánlott cikkek:

Ókori település romjait találták meg Szolnokon

Évezredes, római kori leleteket találtak Abonyban

Abonyi iratok a British Museumban

Október 23.: Egy nép azt mondta, elég volt!

Bronzkori szoptatóedényt- cumisüveget - találtak Cegléden

Horror: erőszak és vér tapad az abonyi Vigyázó-kastély történetéhez

Jandácsik Pál Hősök napi megemlékező beszéde

Ásatások a 4-es úton

Abonyi focitörténelem egy képen

Napi érdekes: elérhető a ceglédi hadifogoly- és gyűjtőtábort bemutató 3D-s alkalmazás.

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!

Szavazás
Önnek van már védettségi igazolványa?
   
 Van, mert beoltattam magam 
 Van, mert átestem a COVID-on 
 Beoltattam magam, de még nem kaptam meg 
 Nincs, mert még nem oltattam be magam 
 Nincs, és nem is akarom, hogy legyen!  
   
Eredmény
Programok

Miért kulcsfontosságú, hogy rendszeresen ápoljuk cipőinket?

Nincs kiábrándítóbb, mint egy koszos, igénytelen, ápolatlan cipő, akkor is, ...

Milyen hatással van az új NAV törvény az ERP rendszerekre?

Magyarországon időről időre módosulnak az adótörvények, ezzel aligha mondtunk újat. ...

Milyen tápot válassz a kölyökkutyádnak?

  Egy kiskutya rengeteg örömet tud hozni egy család ...

Hogyan lehet hatásos marketingszöveget írni?

Míg bő húsz évvel ezelőtt elég volt a termék néhány előnyét, esetleg az árát kiemelni egy-egy szórólapon, ma már merőben más a helyzet. Egyrészt több helyre kell szöveges tartalmat gyártanod, másrészt a nagy zaj miatt különösen frappánsan kell megfogalmazni a mondandódat, ha azt szeretnéd, hogy az olvasóból konverzió legyen.

Így telepítsük a csepegtető szalagot!

  A csepegtető öntözésnek köszönhetően nagyon sokat spórolhatunk a ...

Egy modern mennyezeti LED lámpa a te otthonodból is hiányzik

A modern mennyezeti LED lámpa napjainkban már a legtöbb otthonban fellelhető. Sokan gondolták úgy, hogy a régi, energiapazarló fényforrásokat lecserélik korszerűbbre, és megreformálják a világításrendszerüket. És te? Közéjük tartozol?

Korszerű implantációs eljárás csontpótlás nélkül

A csontpótlásos kezelés egy komplex, költséges folyamat, érthető, hogy sokan miért nem szeretnének belevágni. Szerencsére a modern fogászati fejlesztések lehetővé tették, hogy számukra is adott legyen egy optimális megoldás, egy speciális implantátumos technika.

Vizelettartási gondok megoldására ajánlott a lézerkezelés

 

A nőket érintő egyik nagyon érzékeny témakörről van szó, amelyet más területekhez hasonlóan a hölgyek szeretnek magukba fojtani. Nem beszélnek róla, pedig ha beszélnének, rájönnének, hogy rengeteg sorstársuk van, aki hasonló panaszokkal küzd, és egyáltalán nem kor függvénye az, hogy valakinek van vagy nincs vizelettartási problémája.

 

 


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok