Mi Abonyunk - Honnan ered a magyarság?
Hírcsatornák:        
Regisztrált tagjaink: 8033, belépett felhasználók: 0.

veroniq - 2010.11.23. 12:35:05

Napjainkban slágertéma a magyarság eredete, sokan és sokféleképpen magyarázzák nemzetünk származását. Vannak olyan megszállottak is, akik egyenesen földön kívüliektől vagy természetfelettitől származtatnak bennünket. Kiszely István viszont szaktekintélynek számít a témában, íme Kiszely István jeles magyarságkutató a nagy közönségsikernek örvendőelőadást szerkesztett, rövidített változatát olvashatják, melyet kedves olvasónk küldött el szerkesztőségünk címére.

 

Ki kell ábrándítanom önöket, mert én nem vagyok történész.

Biológus, orvosember vagyok. Soha nem akartam a magyar őstörténettel foglalkozni. Nagy alapkutatásom az volt, hogy a múltat hozzuk össze a jelennel. A csontkémia, a csontpatológia alapján a csontból meg kellett állapítani, hogy hány éves, milyen betegsége volt, milyen vércsoportba tartozott. Később a nagy mitokondriális DNS kutatást végeztük egy jelentős nemzetközi kutatócsoporttal.

 

Amíg az egyetemen voltam, a természettudományi karon, untam magam és fölvettem a kínai szakot. Bejártam a kínai követségre: pechemre akkor éppen rossz elvtársaknak minősültek a kínaiak.

 

Mindig azt tettem, amit nem illett tenni, mert tudtam, hogy az lesz később a jó. Amikor a kínai követségről kiléptem, megpofoztak, megrugdaltak: a végén már pizsamát, fogkefét vittem magammal, így két napig kipihentem magam. Amikor Kína nyitott a világ felé, 1967-ben kaptam egy kínai útlevelet. Eljuthattam oda, ahova európai ember mai napig sem juthat el. Azt a feltárást folytattam, amit Stein Aurélnak, 1915-ben kényszerűségből abba kellett hagynia. Azkanában találtam 1200 olyan embert, amilyenek mi vagyunk, magyarok. Ha egy biológustól azt kérdezik, hogy hol keresi a magyarság eredetét, őseit, akkor válasza egyértelmű: ott, ahol olyan emberek éltek és ma is olyanok élnek, mint mi.

Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak

A Miskolci Egyetemen történt díszdoktorrá avatásom laudációjában az állt, hogy a magyarság eredetét ott keresem, ahonnan a magyarság származik. Ne nevessenek! A magyarságeredetről szóló történelmünk politika volt!

 

Monarchikus politika. A mai napig a magyarságnak a Monarchia politikáját és a Monarchia történelmét tanítják. Kossuthot, Széchenyit, Petőfit, Shakespearet szoktam idézni.

 

Most mégis egy nyurga kortársunkat idézem: "hazudtunk éjjel, hazudtunk reggel és hazudtunk

este". Ennek az embernek teljesen igaza van. Hazudtak reggel, éjjel és este. A nappalt kifelejtette. Ez a hazugság határozza meg a monarchiabeli magyar történelmet is.

Kérdezgették fiatalok, hogy mit szólok Szántai Lajoshoz, mit szólok egyik-másik előadóhoz?

Kérem, mindenkit szeretek, mert mindenki ugyanazt mondja, csak más-más oldalról.

Mi ma azért vagyunk itt, hogy a haza ügyeit megbeszéljük. Széchenyi azért hozta létre a

Nemzeti Kaszinót, az országos kaszinót, a Nemzeti Társas Kört és a Kaposvári Kaszinót,

hogy legyen egy hely, ahol a haza ügyeit megbeszélik. Azt hiszem, hogy ma Kolozsváron az

Erdélyi Napló olyan hely, ahol a haza ügyeit beszélik meg. Ezért is örültem a meghívásnak,

hogy a magyarság eredetéről kolozsvári közönség előtt beszéljek.

 

Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi

kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis

magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a

bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy őseink valahol az Ob folyó

alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003-

ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdődnek: "eddig az volt a

nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika

nincs." Ennyi. Őszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére.

A Monarchia elmélete szerint őseink átkelnek az Ural-hegységen, majd

ott éltek gyűjtögető, halászó életmódot. Hogy mennyi ideig, azt nem

tudják. Onnan valamilyen oknál fogva őseink lemennek Levedi

törzsterületére, ahol több száz évet kell tartózkodnunk. Nekünk

mindent az oroszoktól, a szlávoktól kellett megtanulnunk: a

mezőgazdaságot, az állattartást, a szőlőművelést. A hithűmonarchikusok négy, öt, hatszáz

éves ott-tartózkodást írnak. Akkor megjelennek délről a csúnya arabok, ugye, mert nekünk

hátba támadt népnek kellett lenni! (Hál` Istennek az arabok erről semmit nem tudnak.

Tizennégy évet tanítottam Kairóban, meg az arab világban.) Onnan bekényszerülnek a

Kárpát-medence előterébe. Az osztrák történészek nem tudták, hogy mennyi ideig voltak ott a

magyarok. Mi pontosan tudjuk: negyvenöt évig. Jöttek a csúnya besenyők, és hátba támadták

a magyarok őseit, akik asszonyainkat, barmainkat hátrahagyva betódultak a Kárpát- medencébe,

mert más választásuk nem volt.

Európában egyedüli népként sokasodtunk

harmincszorosára

Kérem, ha a pudingnak a próbája az, hogy megeszik, a magyar őstörténetnek a próbája az,

hogy ezerszáz év után harmincszorosára megsokasodva tudtunk megmaradni. Meg tudtuk

tartani nyelvünket, meg tudtuk tartani élettani tulajdonságainkat, szellemi-, tárgyi

kultúránkat, táncvilágunkat, mesevilágunkat, népművészetünket, hitvilágunkat.

A honfoglalás idején a mai Franciaország területén hét millió ember élt, és ma

Franciaországban csak ötvennyolc millióan vannak. Kilencszeresére sem tudtak sokasodni.

Mi egy idegen világba érkeztünk. Egy más világból jövet meg tudtunk harmincszorosára

sokasodni. Ezt a csodát egyetlen európai nép nem tudta megtenni. Gondolják végig!

Mi, amikor beérkeztünk Európába, idegenek voltunk és – fogadjuk már el – most is idegenek

vagyunk. Minden európai nép indoeurópai: a skandináv, a francia, az angol, az ibériai, az

itáliai, a görög, a szláv mind indoeurópai. Mi egy másik világból jöttünk, és ennek a

kultúrának minden részét meg tudtuk tartani. Nemrég egy etruszk temetőt dolgoztunk fel

Olaszországban, utána az olasz kollégáimmal elmentünk egy pizzériába. Megkérdezi tőlem az

olasz kollégám, hogy tudom-e, mi a különbség, az olaszok és a magyarok között? Valami

közhelyet mondtam. Azt mondta: "amit ön itt lát, az semmi nem olasz. Mi átvettünk mindent.

Átvettük a föníciaiaktól, a görögöktől, az illíréktől, venétektől. Itt semmi nem itáliai. Itt ülünk

az asztalnál. Ott a Milánói dóm. A gótikát Franciaországból vettük át. Az asztalon itt a terítő.

Az elsőszövést a kínaiak végezték el. Itt van a paszta, a tészta,

ami Itáliának a jellegzetessége. Az elsőtésztát

Telekurgesztánban négyezer éve találták fel. Ott, ahol Önök

éltek. És mi van a Pizzában? Van tészta. Mi lepényt ettünk. Önök

behozták a kovászt. Van rajta paradicsom. Közép-Amerikából

vettük át. Van rajt formaggio, sajt. A szarvasmarhát, a juhot és a

kecskét ott háziasították, ahonnan önök származnak. De mi mindent átvettünk, magunkévá

tettük és kifejlesztettük. Önök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen Európa

kultúrája, és a történelem folyamán csak vesztettek, csak koptak, csak adtak. Kérem, önök

többet adtak a világnak és Európának, mint amennyit kaptak belőle, vagy tőlük." Olasz

kollegám szavaira elgondolkoztam. Jézus Mária! Hát ez az olasz ismeri a magyar őstörténetet.

Ismeri azt a csodát, amit mi véghezvittünk?

A magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk

Nagyon szeretem, hogy itt vagyunk a református kollégium épületében. Nagyon szeretem a

református kollégiumok könyvtárát. Török időkben a török például nem jutott fel Észak-

Magyarországra. A német választófejedelmek azt mondták, amennyiben a katolikus

monarchia hozzányúl az új valláshoz, akkor vége a monarchiának. Osztrák volt három és

félmillió, a németek pedig tizenöt-tizennyolcmilliónyian. A

sárospataki könyvtárban ugyanúgy megmaradt minden.

Négyszázhatvan éves tankönyveket olvasok. Hál` Istennek nem

katalogizálták. Nagyon vigyáznak rá, hogy ne katalogizálják, mert

akkor a Széchenyi Könyvtár kiemeli, elviszi és csak kutatási

engedéllyel kérhetőki. Elolvasom a négyszázhatvan éves

tankönyveket és a következőáll benne: a magyarság három hullámban jött be a Kárpát- medencébe.

361-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok és 895. május 10-én, mint Árpád

népe. Akikhez 1235-ben hozzáköltöznek a jászok, 1243-ban és `46-ban a kis és nagykunok. A

magyarságot a hunoktól a kunokig számítjuk. Ebből ki szokták emelni Árpád népének a

vonulását és a vonulási területét. Ez a magyar őstörténet. A hunoktól a kunokig ez a

népesség belsőÁzsiából hozta magával kultúráját, nyelvét. Bejött.

Ezzel szemben mit tart Európa és mit tanítanak nekünk a Monarchia gondolatában? Attila

pusztítva száguldott Európa, Ázsia és Afrika között és embervért ivott gyermekkorában és

kutya szülei voltak meg szarvai. Mi a valóság? A hunokat 361-ben a római császár hívja be a

Kárpát-medencébe, Meotisz vidékéről, hogy kordában tartsák a Duna-Tisza közén lévő

szarmatákat és a Tiszántúlon lévőgepidákat. Attila 395-ben Tápiószentmártonban született.

Meghalt 453-ban. A maradék hun elmegy Csiglemezőre, a Mezőségre és benépesíti Erdélyt.

?k a székelyek. Ezt jól tudjuk.

A magyarságnak genetikailag semmi köze a finnugorhoz

Kétféle történelem van. Az egyik történelmet a történész írja. De hát a

történész nem miniszterelnök, nem agysebész: a történésznek mindig szüksége

van a vajas-kenyerére egy kis szalámira, netán kaviárra. A történész mindig

kiszolgálja az adott hatalmat. A másik oldalon van a nép, mi, akik az igaz

történelmet írjuk, mert egymásnak adjuk át az ismereteket, a kódolt ismereteket

a vasárnapi ebédeknél, a kukoricafosztásnál, a beszélgetéseknél.

Mit tartottak a székelyek magukról? Csaba királyfi népe! Most végeztük el a

nagy mitokondriális DNS vizsgálatot egymillió négyszázezer emberen.

Kiderült: a székelyek Attila hunjainak az utódai. Rajta van a világhálón, el

lehet olvasni!. Csak amíg a finnek átírták a tankönyveiket, nekünk a Science és

a Nature, azaz a világ legjelentősebb tudományos folyóiratait leszedték a

könyvtárpolcokról, nehogy megtudjunk belőle egyet s mást. Nem én tettem a világhálóra a

mitokondriális eredményeket, hogy a magyarságnak genetikailag semmi köze a

finnugorokhoz, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. Nem én

tettem a világhálóra, mert ha én teszem, akkor azt mondják, hogy Kiszelyi István soviniszta,

nacionalista, újabban meg azt mondják, hogy fasiszta vagy antiszemita vagyok. Ez a szlogen,

ha az ember magyar akar lenni saját hazájában. Ne beszéljünk mellé! Valahova tartozni kell!

Mi ide tartozunk, ezt vállaltuk és vállaljuk.

Széchenyi írta a naplójában: "minden mag, amit elvetek, ki fog kelni. De úgy kell tennem,

mintha idegen kertész művelné azt, mert engem nem szeretnek az emberek". Ezt a részt soha

le nem fordították a naplójából. Széchenyi németül írta a naplóját. Történészválogatások

jelennek meg: hogy jön ahhoz a történész, hogy az én történelmemből, az egyik legnagyobb

magyar ember írásából ?válogasson?! Bocsánat, nem vagyok én amnéziás! El tudom olvasni

és meg tudom érteni. A genetikai eredményeket az utrechti, a varsói rektor és a német

akadémia elnöke tette a világhálóra tudatosan. ?gy rájuk nem lehet ráfogni, hogy fasiszták és

antiszemiták.

Attila, az elsőévezred legnagyobb embere

Csodálatos imakönyvet nyomtatott a katolikus egyház a katonai

tisztképzősök számára. Nem kenetteljes imakönyvet. Pont olyant, hogy

befér a mellény bal zsebébe. Széchenyinek az imája van benne, az aradi 13-

nak a kivégzés előtti imája és Rákóczi Ferencnek az imája. Az utolsó

oldalon egy mondat szerepel vastag betűvel arról, hogy végszükség esetén,

mielőtt meghal, mit imádkozzon a kiskatona. Egy ismerős katonatiszt,

amikor hazajött, azzal fogadott: most volt kinn New York-ban és hozott egy

könyvet. A könyv címe: Attila, hun király uralkodásának a titka. Odaát

kötelezőtankönyv a katonatiszteknek és a közgazdasági hallgatóknak. Sikerkönyv,

hárommillió példányban kelt el. Előszavában a mostani elnök Bush, Bill Clinton, a Chrysler

gyár, a Ford gyár igazgatói, a szenátorok beírták, hogy ennek a szellemében uralkodtam,

vezettem, ahogyan Attila hun király uralkodott. Megjelent a U.S. News-nak egy különszáma a

világ tíz legnagyobb uralkodójáról: az időszámítás utáni századokból csak Nagy Károly és

Attila szerepel. Nálunk azt tanítják, hogy Attila csatát vesztett. Soha nem vesztett csatát

Catalaunumnál! Azt mondta Aëtiusnak, a lovastiszt barátjának (mert Attila Aquileiában és

Rómában nevelkedett), hogy: "te is vesztenél tizenkétezer embert, én is vesztenék. Nem

ütközzünk meg!" És nem azért nem támadta és nem égette fel Rómát, mert félt a pestistől,

hanem mert "te jöttél ki, Róma püspöke, aki apám lehetnél, és te kértél engem." Az első

évezred legnagyobb embere volt.

Most építjük vissza Tápiószentmártonban a palotáját. Priscos Rhetor pontosan leírja. Amúgy

megdöbbentőa kerítése, a székely kapu, a nagykapu, a kiskapu, a galambdúc, minden. Most

ötmilliárdba kerül, meg van a pénzünk: magyar beruházó, ha értelmét látja, akkor ad pénzt.

Kocsi Jánossal, a tápiószentmártoni Kincsem Park tulajdonosával közösen építjük. Idén

kezdjük, jövőre kész.

Háromezer éves magyar szakácskönyv

A kásaevőeurópaiaknak megmutatjuk a kultúránkat!

Azért mondom kásaevőeurópaiaknak, mert a következőkönyvem az Eleink lakomája címmel

jelenik, meg. Sikerült fondorlatos módon megszerezni Belső-Ázsiából száz, háromezer éves

hun receptet. A világ elsőszakácskönyvét. Az újgúrok mentették meg hun írással. Akkor,

amikor Európa még köleskását evett, mi már tíz főszerrel készítettük a kenget, a pörköltet és

a takenget, a gulyást, valamint a csörögét és az öhömöt. Először angolul adjuk ki, hogy a

kásaevők megismerjék a kultúránkat. Utána magyarul.

Kérem, a magyar ember nem ért a propagandához. A magyar ember túl szerény, befelé él,

nagyon örül, de nem ért ahhoz, hogyan kell magát tálalnia. Meg kellene tanulnunk, de nem

tudjuk. Nincs belénk kódolva a seft, az üzlet, a dizájn, a biznisz. Ezek nincsenek belénk

kódolva :)

A következők az avarok, 568-ban jönnek be. Ugyanabból a törzsszövetségből szakadnak ki,

amelyből az őseink. Ugyanolyan kinézésűek, mint mi vagyunk, ugyanaz a motívumviláguk,

ugyanaz az írásuk. Ugye az írással, a rovásírással nem volt szabad foglalkozni. Az

székelyderzsi, meg a többi csodálatos ősi írásunkat levakarták. Nem volt szabad a

tizenkilencedik században propagálni! Elolvastuk a szarvasi tőtartót. Először odaadtuk a

Magyar Tudományos Akadémiának, annak az akadémiának, amelyben a magyar betűszót már

csak idézőjelbe teszem. A tudományost is idézőjelbe teszem… Ilyen-olyan akadémia, de se

magyar, se tudományos. Én huszonhét évet szolgáltam a "Magyar" "Tudományos" Akadémiát

és 2000-ben otthagytam. Azt mondtam: nem óhajtok egy olyan testületben lenni, amely

hazudik, reggel, éjjel, este. Nem óhajtok őstörténetben irányelveket és a Petőfi-ügyben

hazugságokat mondani. Én olyat akarok tanítani, ami igaz.

Az avarok után, ugyanabból a második türk törzsszövetségből bejön Árpád népe.

Kiszakadunk a második türk törzsszövetségből a negyedik század legelején. Onnan

bemegyünk Közép-Ázsiába, arra a területre, amelynek a nevét sem volt szabad kiejteni:

Turán. Aki a turáni magyarságról beszélt, az már megint mindenféle -ista volt. Ugyanis

Turánban a szobdok, a bahtriaiak, a horejzmiek, délről a perzsák lejegyezték a kultúránkat,

leírták az öntözéses gazdálkodásunkat, leírták a kereskedelmünket, leírták a hangszereinket.

Ezzel szemben a Monarchia történészeinek felfogásában nekünk űzött, hajtott, gyűjtögető,

halászó népnek kellett lenni!

Nekünk gyűjtögető, halászgató népnek kellett lennünk

Tolsztov szovjet akadémikus írt egy könyvet 1973-ban Az ősi Chorezm címmel. Leírta a

magyarok öntözéses gazdálkodását. Megjelent magyarul, de hamar betiltották, bezúzták,

indexre tették (az én példányomat persze nem). Leírta, amit nem volt szabad, mert nekünk

gyűjtögető, halászó népnek kellett lennünk.

Gondolják el történészeink magas agyi fejlettségét: mondjuk bejön félmillió ember a Kárpát-medencébe

és akkor az asszonyok kimennek az erdőbe csiperkegombát gyűjtögetni és ebből

etetnek félmillió embert. Nem tudom, hogyan képzelik.

De folytassuk. Turán területéről, mivel ott voltak a szobdok, bahtriaiak, a nagy birodalmak, a

Horejzmi Birodalom, átmegyünk a Kaukázus középsőkeleti részébe, Európa látókörébe

kerülünk. Ott van Örményország, nyugatra Grúzia, délre az azeriek. Világosító Gergely, a

nagy örmény szerzőleírja a kultúránkat, a kereskedelmünket, a ruházatunkat. Egyetlenegy

akadémikus kutatónk nem volt még Örményországban! Nem volt még a jereváni

könyvtárban!

Nekem őrült barátaim vannak csak –, mert őrült emberrel érdemes barátkozni. Az egyik ilyen

Ucsek Árpád. Ucsek Árpád a sztálini időkben pravoszláv térítőként, mint szerb pap térített

Örményországban és most Magyarországra jött. ?örmény ember. Elküldtem Jerevánba, hogy

jegyzetelje ki, mi az, amit az örmény írók írtak rólunk. (Örményország négyezer éves

királyság. Ugyanúgy Grúzia is, hihetetlen magas kultúrával rendelkezőkét ország. Itt van az

ellentét: ugye, az újgazdag oroszok, és az ősi örmények, grúzok között.) Három oldal

könyvtár-jegyzetet írt ki abból, amit az örmény szerzők a magyarokról és a hunokról írnak.

Soha egy mondatot le nem fordítottak ebből!

1860-ban Iszpahánban (ez Perzsia délnyugati része, ma Iránnak hívják) előkerült egy érdekes

lelet. Talán emlékeznek erre a helyre: Iszpahánban dúsítanak most az irániak uránt. Ha lenne

egy értelmes vezetőnk, mi is dúsíthatnánk. Európa leggazdagabb uránbányája Pécs mellett

van. Mennyire megijednének a környezőországok attól, hogy Magyarország dúsít. Errefel

bezárták az uránbányánkat. Nos: találtak Iszpahánban egy ötödik századi hun-örmény szótárt

és nyelvkönyvet. Ennek van egy hatodik századi másolata, a szerzetesek lemásolták

Jerevánban és van egy kilencedik századi török fordítása.

Egy másik barátom, Detre Csaba húsz évig dolgozott Iránban, Perzsiában. Csaba nem a piacra

járt, és nem a nőket hajtotta, hanem beült a pravoszláv könyvtárba és kiírta a hun-örmény

szótárt. Benne van a teljes magyar nyelvtan, és benne van a teljes magyar szókincs, a 2500

alapvetőszavunk. Ugye, 163 finnugor szavunk van és 2700 török szavunk. Ebből két évvel

ezelőtt Csomakőrösön megjelentettek néhány oldalt az őstörténeti napok keretében.

Na, ott vagyunk a Kaukázus közepében, bekerülünk Európa látókörébe, mert Arménia és

Grúzia már nagy európai királyság. De mivel nem tudunk a három nagy, örmény, grúz és

azeri birodalom miatt tovább sokasodni, fölmegyünk Magna Hungaria területére. Ahonnan a

monarchikus őstörténet indítja az őstörténetet. Ötven évet tartózkodunk ezen a területen.

Ekkor vettük át ezt a százhatvanhárom finnugor szót.

Hát ötven év alatt mi is átvettünk százhatvanhárom szót az angolból: flopy, meg disc, meg

winchester…

Különvélemény:
   
 2 Hozzászólás   
Ajánlott cikkek:

Segítek Antal- Láng Edinának!

Mi most tényleg a semmi nem jó országa lettünk?

Szeret Ön Abonyban élni?

Megszabadultunk, felszabadultunk! Győzött Magyarország, győztek a MAGYAROK!

Szép volt Krisztina, büszkék vagyunk Rád!

Vádlóból vádlott lett Antal- Láng Edina

Tartson velünk facebook oldalunkon is!

Kedves a MÁV: Az abonyiak féláron utazhatnak?

Ezért fizetik a lakók a súlyadót?

A kis egoista....

 

Kommentek

Hozzászóláshoz jelentkezz be!
Nem rossz

kandis -

2010.11.23. 15:21:05

A magyar okos. Ha megcsinálja más, akkor minek nekünk (is) megcsinálni? Megcsinálja más, mi meg összegezzük :D
Ezt ki tudja hányszor láttam már

ketila -

2010.11.23. 13:24:15

Az a gond hogy a Mi történészeink, hivatalos embereink akik tehetnének valamit történelmünk helyrerakásáért a kis újukat sem mozdítják a témában. A Monarchia meg tudta változtatni történelmünket, más országok ki tudták deríteni genetikailag hovatartozásunkat, Mi nem teszünk semmit!

Szavazás
Önnek van már védettségi igazolványa?
   
 Van, mert beoltattam magam 
 Van, mert átestem a COVID-on 
 Beoltattam magam, de még nem kaptam meg 
 Nincs, mert még nem oltattam be magam 
 Nincs, és nem is akarom, hogy legyen!  
   
Eredmény
Programok

Vizelettartási gondok megoldására ajánlott a lézerkezelés

 

A nőket érintő egyik nagyon érzékeny témakörről van szó, amelyet más területekhez hasonlóan a hölgyek szeretnek magukba fojtani. Nem beszélnek róla, pedig ha beszélnének, rájönnének, hogy rengeteg sorstársuk van, aki hasonló panaszokkal küzd, és egyáltalán nem kor függvénye az, hogy valakinek van vagy nincs vizelettartási problémája.

 

 


Apróhirdetések
Dr. Kostyán Andor rendelőintézet elérhetőségeihez és rendelési idejéhez kattints IDE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bejelentkezés
Felhasználó név:
Jelszó:
Regisztrálás
Üzenőfal
Abonyi rendőrjárőr 24 órás elérhetősége:
(30)277-3185
.

Üzenet íráshoz jelentkezz be! Előzmények

Belépett felhasználók
Menetrendek
Programkereső

Facebook
© 2010 MiAbonyunk Safe Kft., 2740., Abony, Antos János út 20. - 30/9-670-313
|
IMPRESSZUM
|
Szerzői jogok